Piotr Królak

Adwokat Piotr Królak jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie wpisany na jej listę w roku 2016.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Piotr Królak jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Scroll to Top