Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie reguluje prawa i obowiązki konsumentów oraz sprzedawców, zasady zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również procedurę odstąpienia od umów zawartych w takich warunkach. Wskazuje również, zapisy i postanowienia, których nie można stosować w umowach oraz przesłanki dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Piotr Frydrych

p.frydrych@sisney.pl

Daniel Szczubełek

d.szczubelek@sisney.pl

Scroll to Top