Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne reguluje kwestie dotyczące wjazdu, przejazdu oraz pobytu na terenie Polski obywateli innych państw, nabywanie przez nich obywatelstwa oraz pozwoleń na pracę, a także tryb postępowania w innych sprawach ich dotyczących oraz wskazuje organy właściwe w tych sprawach.

Scroll to Top