Zabezpieczenia wierzytelności umownych

Prawo zabezpieczeń wierzytelności umownych jest zbiorem regulacji prawnych dotyczących zabezpieczeń zapłaty wierzytelności, w tym zabezpieczenia wekslowego, gwarancji bankowej, poręczenia, zastawu, kaucji, itp.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Paweł Kozłowski

p.kozlowski@sisney.pl

Scroll to Top