Sukcesja

Sukcesja jest dziedziną prawa stanowiącą zespół przepisów regulujących przejęcie przez nabywcę ogółu praw majątkowych poprzednika lub tylko ich oznaczonej części.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Scroll to Top