Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej jest dziedziną prawa regulującą problematykę prawa, m.in.: do patentów, wzorów przemysłowych, użytkowych, a także znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, układów scalonych i informacji o charakterze know-how.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marcin Jakub Baranowski

m.baranowski@sisney.pl

Scroll to Top