Prawo w transporcie i logistyce

Owa dziedzina prawa reguluje krajowe i międzynarodowe aspekty związane z usługami transportu towarów i osób. Są to przepisy związane ze wszystkimi możliwymi rodzajami transportu, takimi jak: lotniczego, morskiego, kolejowego, jak również pocztowego.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marcin Zięcina

m.ziecina@sisney.pl

Scroll to Top