Prawo umów gospodarczych

Prawo umów gospodarczych to zbiór przepisów odnoszących się do umownych stosunków w obrocie gospodarczym, w którym uczestniczą przedsiębiorcy. Określają czynności prawne związane z obrotem gospodarczym, a w szczególności wskazują zasady jakim podlegają umowy, w tym podstawowe ich elementy oraz granice swobody postanowień w nich zawartych.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marcin Zięcina

m.ziecina@sisney.pl

Scroll to Top