Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe to ogół norm prawnych regulujących prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych tj. ubezpieczonego i ubezpieczyciela. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń społecznych jak również gospodarczych. Dziedzina ta normuje zasady działalności instytucji ubezpieczeniowych jak również zasady sprawowania nadzoru nad nimi.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marzenna Ożga-Zgud

m.ozga@sisney.pl

Marcin Zięcina

m.ziecina@sisney.pl

Scroll to Top