Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze to dziedzina prawa określająca zasady tworzenia, rejestrowania i funkcjonowania różnego rodzaju spółdzielni. Reguluje prawa i obowiązki ich członków, jak również normuje zasady dotyczące nadzoru i kontroli nad spółdzielniami.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Scroll to Top