Prawo rolne

Prawo rolne jest dziedziną prawa stanowiącą zbiór przepisów prawa odnoszących się do stosunków społecznych związanych z gałęzią gospodarki, jaką jest rolnictwo. Są to min. obrót ziemią i produktami rolnymi, hodowli zwierząt oraz dotacji. Ponadto zawiera normy prawne w przedmiocie funkcjonowania gospodarstw rolnych, w tym ich dziedziczenia.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Beata Kopania

b.kopania@sisney.pl

Scroll to Top