Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest dziedziną prawa która reguluje stosunki prawne wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi w sferze majątkowej i niemajątkowej. Są to w szczególności: rozwody i separacje małżonków, zagadnienia związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, kwestie dotyczące pokrewieństwa, powinowactwa oraz przysposobienia.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marcin Zięcina

m.ziecina@sisney.pl

Scroll to Top