Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne jest dziedziną prawa zawierająca zespół przepisów mających umożliwienie przedsiębiorcom, którzy stali się niewypłacalni lub zostali zagrożeni niewypłacalnością, ułożenie relacji z wierzycielami, poprzez zawarcie układu (porozumienia), w taki sposób, aby stanowiły pomoc dla dłużnika, a jednocześnie chroniły interes wierzyciela.

Scroll to Top