Prawo prasowe

Prawo prasowe dotyczy osób pracujących w mediach, a mianowicie dziennikarzy i wydawców oraz edytorów informacji. Reguluje zagadnienia odnoszące się do wydawania i rozpowszechniania druków oraz rozpowszechnianie wiadomości za pomocą innych środków przekazu. Obejmuje zagadnienia tajemnicy dziennikarskiej, sprostowania oraz prawa do autoryzacji wypowiedzi.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marcin Jakub Baranowski

m.baranowski@sisney.pl

Scroll to Top