Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych są przepisami regulującymi kwestie związane z ochroną interesu osób fizycznych, a w szczególności ich prywatności, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przepływem tych danych. Precyzują obowiązki, jakie powinny spełniać podmioty pozyskujące oraz przetwarzające dane osobowe, a także wskazuje podmioty i zasady sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem tej działalności.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marzenna Ożga-Zgud

m.ozga@sisney.pl

Scroll to Top