Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości jest zbiorem przepisów dotyczących prawa własności nieruchomości oraz różnych form korzystania z nich, a także reguluje procedurę obrotu nieruchomościami. Określa kwestie wpisów do ksiąg wieczystych, uzyskiwania pozwoleń na budowę, planów zagospodarowania przestrzennego, działalności deweloperów oraz wspólnot mieszkaniowych.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Beata Kopania

b.kopania@sisney.pl

Scroll to Top