Prawo działalności gospodarczej

Prawo działalności gospodarczej to jest zespołem norm prawnych regulujących działalność gospodarczą, a mianowicie zakładania, prowadzenia, zawieszania i wyrejestrowywania działalności gospodarczej. Reguluje także sposób i zakres oddziaływania państwa na sferę gospodarczą, jak również praw i obowiązki przedsiębiorców.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Marcin Zięcina

m.ziecina@sisney.pl

Scroll to Top