Prawo cywilne

Prawo cywilne jest dziedziną prawa regulującego stosunki cywilnoprawne między podmiotami w obrocie gospodarczym, a mianowicie osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi podmiotami. Obejmuje ona m.in. prawo rzeczowe, prawo autorskie, prawo ubezpieczeń, itp., a zatem dotyczy spraw, z którymi ludzie mają do czynienie na co dzień.

Kodeks postępowania cywilnego to akt normatywny zawierający zasady sądowego i pozasądowego rozpoznawania spraw w trybie procesowymi, jak i nieprocesowym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto reguluje także postępowanie polubowne, zabezpieczające i egzekucyjne.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Beata Kopania

b.kopania@sisney.pl

Scroll to Top