Prawo bankowe

Prawo bankowe reguluje powstawanie, funkcjonowanie i likwidowanie instytucji bankowych, zasady funkcjonowania nadzoru bankowego, a także kwestie zawierania z nimi umów, a w szczególności zasady udzielania pożyczek i kredytów przez banki. Przepisy prawa bankowego określa również obowiązki i prawach banków, a także zasady ich odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Piotr Frydrych

p.frydrych@sisney.pl

Scroll to Top