Prawo autorskie

Prawo autorskie jest częścią prawa własności intelektualnej, które chroni interesy twórców oraz reguluje stosunki prawne związane z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną. Prawo autorskie obejmuje wiele dziedzin, m.in: naukę, sztukę, architekturę, itp.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Paweł Kozłowski

p.kozlowski@sisney.pl

Scroll to Top