Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje zasady oraz strukturę funkcjonowania administracji publicznej w kraju. Wskazuje w jaki sposób powoływane są jej poszczególne organy. Prawo administracyjne dodatkowo reguluje prawa i obowiązki organów administracji publicznej wobec jej obywateli i innych podmiotów.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Scroll to Top