Nieuczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe

Prawo nieuczciwej konkurencji i prawo antymonopolowe dotyczy działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Wskazuje działania stanowiące przykłady takich działań. Chroni rynek przed działaniami zakłócającymi prawidłowe konkurowanie oraz jego monopolizacją.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Daniel Szczubełek

d.szczubelek@sisney.pl

Scroll to Top