Fundacje i stowarzyszenia

Prawo o stowarzyszeniach i ustawa o fundacjach regulują zasady zakładania i rejestrowanie stowarzyszeń i fundacji oraz zasady ich funkcjonowania.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Scroll to Top