Fundacje i stowarzyszenia

Prawo o stowarzyszeniach i ustawa o fundacjach regulują zasady zakładania i rejestrowanie stowarzyszeń i fundacji oraz zasady ich funkcjonowania.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Piotr Królak

p.krolak@sisney.pl

Scroll to Top