Arbitraż i mediacje

Mediacje są sposobem pozasądowego rozwiązywania sporów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego lub karnego. Celem mediacji jest umożliwienie określenia warunków i zawarcie ugody przy uczestnictwie podmiotu trzeciego, tj. mediatora nie będącego sądem. Obok mediacji w Polsce istnieje również instytucja arbitrażu, w której określone organizacje przejmują kompetencję sądu w celu doprowadzenia do polubownego rozwiązania sporu.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa to:

Daniel Szczubełek

d.szczubelek@sisney.pl

Scroll to Top